سایت صفاسیتی کلاب را چگونه ارزیابی میکنید؟
(53.14%) 549
عالیه
(18.00%) 186
خوبه
(21.78%) 225
حرف نداره
(5.033%) 52
ضعیفه
(2.032%) 21
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1033