سایت صفاسیتی کلاب را چگونه ارزیابی میکنید؟
(53.09%) 549
عالیه
(18.08%) 187
خوبه
(21.76%) 225
حرف نداره
(5.029%) 52
ضعیفه
(2.030%) 21
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1034