سایت صفاسیتی کلاب را چگونه ارزیابی میکنید؟
(53.14%) 550
عالیه
(18.06%) 187
خوبه
(21.73%) 225
حرف نداره
(5.024%) 52
ضعیفه
(2.028%) 21
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1035