سایت صفاسیتی کلاب را چگونه ارزیابی میکنید؟
(53.12%) 552
عالیه
(17.99%) 187
خوبه
(21.65%) 225
حرف نداره
(5.004%) 52
ضعیفه
(2.213%) 23
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1039